Κριτικά κείμενα

Ζητήματα ορολογίας

Παρίσης Ιωάννης, Παρίσης Νικήτας

Παρ’ όλο που ο όρος ανάγνωση μοιάζει απλός και κατανοητός, η σημασία του περιλαμβάνει μια πληθώρα νοημάτων, τα οποία...

Η ποίηση σε τρεις παραγράφους

Παστάκας Σωτήρης

Στο δοκίμιο, που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Φρέαρ , ο Σωτήρης Παστάκας φανερώνει την «...

Σκέψεις για το σύγχρονο διήγημα και τις ρίζες του

Πατίλης Γιάννης

Από τους πρώτους και συνεπέστερους προωθητές του είδους ο Γιάννης Πατίλης καταθέτει τις απόψεις του για τη θέση των...

Εφημερίδες και λογοτεχνία

Πολυκανδριώτη Ουρανία

Η μελέτη αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση των όρων υπό τους οποίους αναπτύσσεται η σχέση Τύπου και λογοτεχνίας στην...

Ο μύθος στον Ρίτσο

Προκοπάκη Χρύσα, Βελουδής Γιώργος

Τα δύο πρώτα αποσπάσματα αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη «μυθική μέθοδο» ο Γιάννης Ρίτσος στα...

«Γλώσσα και ύφος είναι πράγματα συνυφασμένα»

Σεφέρης Γιώργος

Ο Γιώργος Σεφέρης πραγματεύεται την καθολικότητα του ύφους, ως στοιχείου της ανθρώπινης φύσης, το ύφος ως ιδιοπροσωπία...