Κριτικά κείμενα

Γυμνοπαιδίες Satie & Σεφέρη

Ταμπακάκη Πολίνα

Στη δίπτυχη συλλογή του Γυμνοπαιδία («Σαντορίνη», «Μυκήνες») ο Γιώργος Σεφέρης αξιοποιεί ένα σύνθετο πλέγμα αναφορών,...

Η ανάγνωση και η θεωρία της πρόσληψης

Τζιόβας Δημήτρης

Ο όρος αισθητική της πρόσληψης χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της Θεωρίας της...

Η αναθεώρηση του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα

Τζιόβας Δημήτρης

Η σχέση ανάμεσα στο λογοτεχνικό παρελθόν και το παρόν είναι μια σχέση δυναμική και μεταβλητή. Πώς θα «ξαναδιαβάζαμε»...

Η εξέλιξη των αναγνωστικών πρακτικών στον χρόνο: Κ.Π. Καβάφης

Τζιόβας Δημήτρης

Ένα κείμενο ή και το σύνολο του έργου ενός συγγραφέα είναι δυνατόν να διαβαστούν με ποικίλες εστιάσεις μέσα σε...

Η πολλαπλότητα του λογοτεχνικού κανόνα

Τζιόβας Δημήτρης

Απέναντι στη μοναδικότητα της παράδοσης, υποστηρίζει ο Δ. Τζιόβας, μπορούμε να αντιτάξουμε το «ανοιχτό» σχήμα της...

Μικροαφήγηση και μεταμοντερνισμός

Τζιόβας Δημήτρης

Στο απόσπασμα από παλαιότερο μελέτημα του Δημήτρη Τζιόβα για τη μεταμοντέρνα νεοελληνική πεζογραφία, ο μελετητής...