Κριτικά κείμενα

Ζητήματα ορολογίας

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στη διάκριση του Δ.Ν. Μαρωνίτη ανάμεσα σε αρχαιόμυθα και αρχαιόθεμα ποιήματα, και το...

Η ανάγνωση μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Η ανάγνωση, τόσο ως απόπειρα ερμηνείας όσο και ως κοινωνική πρακτική, θεματοποιείται συχνά μέσα στα ίδια τα λογοτεχνικά...

Ο μύθος στους Καβάφη, Σεφέρη και Ρίτσο

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Δ.Ν. Μαρωνίτης αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις νεοελλήνων ποιητών που εξέχουν όσον αφορά...

Παράδοση και μοντερνισμός στη λογοτεχνία μας

Μερακλής Μιχάλης

Ο Μιχάλης Μερακλής συζητά τη θέση της δυσκολίας στη μοντερνιστική και σύγχρονη ποίηση.

Μητρόπουλος & Καβάφης

Μεράκου Στεφανία, Μητρόπουλος Δημήτρης

Στο συνθετικό έργο του διάσημου μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου ξεχωριστή θέση κατέχουν οι μελοποιήσεις ποιημάτων του Κ.Π...

Το χρονογράφημα της «Διαπλάσεως»

Μόσχος Ε.Ν.

Το σύντομο μελέτημα αναφέρεται στη στήλη «Αθηναϊκαί επιστολαί» και άλλες του νεανικού περιοδικού της Διαπλάσεως των...