Κριτικά κείμενα

Οι φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη

Χιώτης Θεόδωρος

Ο μελετητής του Σεφέρη Θεόδωρος Χιώτης συζητά τη φωτογραφική δραστηριότητά του. Κεντρικό συστατικό στοιχείο της είναι η...

Λογοτεχνική κριτική και διδακτική μεθοδολογία

Χοντολίδου Ελένη

Στο συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η παροχή της προγραμματισμένης από τα Αναλυτικά Προγράμματα γνώσης...

Ο «σχολικός» Σεφέρης

Χοντολίδου Ελένη

Ο Σεφέρης είναι από τους πλέον μελετημένους νεοέλληνες ποιητές και από τους πιο δημοφιλείς καθώς ανήκει στην κατηγορία...

Μικρομυθοπλασία;

Χριστοδούλου Δήμητρα Ι.

Στο απόσπασμα η Δήμητρα Ι. Χριστοδούλου εξηγεί την επιλογή της να αποδώσει στα ελληνικά τους αγγλικούς (micro/flash...

Η αφέλεια της νεωτερικότητας

Χρυσόπουλος Χρήστος

Αναζητώντας τί έχει απομείνει για την ποίηση μετά τον σχετικισμό του μεταμοντερνισμού, ο Χρήστος Χρυσόπουλος προκρίνει...