Η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Παρουσίαση της Νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας (Bibliotheca Alexandrina) που ολοκληρώθηκε το 2002 από την κυβέρνηση της Αιγύπτου με τη βοήθεια της Unesco. Κτίστηκε στο σημείο που υποτίθεται ότι βρισκόταν η αρχαία βιβλιοθήκη και θεωρείται σπουδαία για τις συλλογές σπάνιων χειρογράφων και βιβλίων που διαθέτει. Βλ. σχετικά τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης .