Δέκα σπουδαία βιβλία

Στο βίντεο παρουσιάζονται ορισμένες λίστες των «κλασικών βιβλίων», τα οποία συνήθως εντοπίζονται στον δυτικό λογοτεχνικό κανόνα. Πηγή: youtube.com .