Περιήγηση στην Πτώση του Ικάρου

Σύντομη περιήγηση 1,5 λεπτού στον πίνακα «Η Πτώση του Ικάρου» του Peter Bruegel (1558), και σε νεοκλασικά του παράλληλα, με πολλά ζουμ της κάμερας σε σημαντικές του λεπτομέρειες. Επεξηγεί και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του εμβληματικού αυτού πίνακα για τη συνολική συζήτηση της σχέσης λογοτεχνίας και ζωγραφικής. Πηγή: youtube.com .