Αφροδίτη των κουρελιών

Αν το έργο του Dalí «Αφροδίτη της Μήλου με συρτάρια» (1936) έχει στόχο να προκαλέσει τον θεατή, ώστε να αναρωτηθεί για τα όρια της τέχνης, η «Αφροδίτη των κουρελιών» (1967) του Michelangelo Pistoletto έχει τελείως άλλη στόχευση. Στόχος του πρωτοπόρου της Arte Povera είναι η ανάδειξη και ο επιτονισμός της θλιβερής σύγχρονης εποχής (κουρέλια) μέσα από την αντιπαραβολή της με το κλασικό πρότυπο του κάλλους. Η σύλληψη της σύνθεσης είναι κατεξοχήν ειρωνική, καθώς ισορροπεί πάνω σε δύο αντιθετικά αξιολογικά συστήματα. Πηγή: Tate Gallery .