Ο Walter Scott στα ελληνικά γράμματα

Εξώφυλλο ελληνικής μετάφρασης (1865) μυθιστορήματος του Walter Scott. Τη δεκαετία του 1850 εμφανίζονται ελληνικές μεταφράσεις των έργων του Walter Scott, του θεωρούμενου πατέρα του ιστορικού μυθιστορήματος, αλλά και το πρώτο «πρωτότυπο» ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα (Α.Ρ. Ραγκαβής, Ο Αυθέντης του Μωρέως, 1850). Πηγή: Ανέμη .