Ο Νέος Ιστορικισμός και ο Shakespeare

Το σαιξπηρικό έργο αποτέλεσε συχνά αφορμή για νέες θεωρητικές και κριτικές αναδιατάξεις του λογοτεχνικού κανόνα. Ο Stephen Greenblatt , διακεκριμένος καθηγητής της αγγλικής και αμερικανικής Λογοτεχνίας (και εισηγητής του ρεύματος του «Νέου Ιστορικισμού» στη δεκαετία του ’80), αναδεικνύει στο έργο του τη «μη κανονική» μελέτη του λογοτεχνικού κανόνα, θέτοντας νέα ερωτήματα σε «κλασικά κείμενα», όπως τα κείμενα του Shakespeare.