Ο Δυτικός Κανόνας

Ο Harold Bloom, συγγραφέας του βιβλίου για τον Δυτικό Κανόνα (1994· στα ελληνικά: Gutenberg 2007), δέχτηκε πολλές κριτικές για την υπεράσπιση των «μεγάλων» βιβλίων της λογοτεχνίας.