Κριτικά κείμενα

Το αντικείμενο, τα καθήκοντα και οι μέθοδοι της ιστορίας της λογοτεχνίας

Medvedev P.N., Bakhtin Μ.M.

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται το πώς το λογοτεχνικό κείμενο βρίσκεται σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό, το ιδεολογικό...

Η πυξίδα της ειρωνείας

Muecke D.C.

Στην κλασική μελέτη του για την ειρωνεία ο καναδός μελετητής προτείνει μια τροπολογική προσέγγισή της, δημιουργώντας...

Λογοτεχνικός μύθος και θέμα

Brunel Pierre, Pichois Claude

Στο απόσπασμα επιχειρείται από τους συγγραφείς του Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία; να διαχωριστεί ο μύθος από το...

Η αυτοπαρωδία

Poirier Richard

Αν και γραμμένο περίπου πριν από μισό αιώνα, το άρθρο του Poirier διατηρεί σημαντική θέση στη βιβλιογραφία, διότι...

Ο λογοτεχνικός κανόνας και το συμβολικό του κεφάλαιο

Reinert Thomas

Στο βιβλίο του John Guillory Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation (University of Chicago 1993...

Λόγος και σύμβολο

Ricoeur Paul

Ο φιλόσοφος υπερβαίνει την παραδοσιακή (αριστοτελική στην ουσία της) αντίληψη της μεταφοράς ως σύγκρισης και την βλέπει...