Κριτικά κείμενα

Σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα & ιστορία

Χατζηγεωργίου Νάγια, Roilos Panagiotis

Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται γενικά στην εμφάνιση του μεταμοντέρνου ιστορικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα, ενώ στο...

Για την παρωδία

Rose Margaret

Στην κλασική μελέτη της για την παρωδία, η Rose εξετάζει την παρωδία ως μια μορφή ασυνέχειας της λογοτεχνίας, διερευνά...

Λογοτεχνικός μύθος και θέμα

Brunel Pierre, Pichois Claude

Στο απόσπασμα επιχειρείται από τους συγγραφείς του Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία; να διαχωριστεί ο μύθος από το...

Ο μύθος στον Διαφωτισμό

Ruthven Kenneth

Ο Kenneth Ruthven παρουσιάζει στο επιλεγμένο απόσπασμα τη στάση του Διαφωτισμού απέναντι στον μύθο, ενώ αναφέρεται και...

Οι Ανατολίτες στη λογοτεχνία του αποικιοκράτη

Said Edward

Ποιες είναι οι εικόνες μας για τον άνθρωπο που δεν ανήκει στον πολιτισμό της «Δύσης», και ειδικότερα για τον «Ανατολίτη...

Η κωμική γραφή

Sareil Jean

Στο βιβλίο του ο Sareil διερευνά τη σχέση των εννοιών που εμπίπτουν στην περιοχή της ποιητικής με την ευρύτερη περιοχή...