Κριτικά κείμενα

Γιατί ενδιαφερόμαστε για τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες;

Vermeule Blakey

Σε αυτό το κείμενο το ενδιαφέρον μας για τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες ανάγεται στο ενδιαφέρον μας για τις ζωές των...

O μύθος τον 19ο αιώνα

Vernant Jean-Pierre

Ο Jean-Pierre Vernant (1914-2007), ιστορικός και κοινωνικός ανθρωπολόγος παρουσιάζει κριτικά τις κοινές συνισταμένες...

Ο μύθος ως επιστημονικό πεδίο

Vernant Jean-Pierre

Ο Jean-Pierre Vernant (1914-2007), ιστορικός και κοινωνικός ανθρωπολόγος, αναφέρεται στο επιλεγμένο απόσπασμα στα...

Κατώτερες φυλές και γιατροί Ναζί

Viallard Alain

Η απόλυτη απανθρωπία των Ναζί ευαισθητοποίησε τους λογοτέχνες διότι, μεταξύ άλλων, έθεσαν στην υπηρεσία της ιδεολογίας...

Βασιλικός και Γαβράς

Αγάθος Θανάσης

Η μελέτη του Θανάση Αγάθου επιχειρεί «μια σύγκριση του μυθιστορήματος του Βασιλικού (Ζ, φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός...

Tέχνες του χώρου και τέχνες του χρόνου

Αγγελάτος Δημήτρης

Συνοπτικό εποπτικό άρθρο του Δημήτρη Αγγελάτου πάνω στις σχέσεις των δύο τεχνών κατά το παράδειγμα του Lessing. Το μόνο...