Κριτικά κείμενα

Προς μια επιστήμη του κειμένου

Eagleton Terry

Σε αυτό το κείμενο συζητείται το είδος της σχέσης που διατηρεί το λογοτεχνικό έργο με την ιδεολογία.

Ένας δαιμόνιος εγκυκλοπαιδιστής

Eco Umberto

Ο Ουμπέρτο Έκο μαθήτευσε ως αναγνώστης στο λογοτεχνικό εργαστήριο του Μπόρχες. Είναι κι αυτός συγγραφέας της...

Ο θάνατος του συγγραφέα

Eco Umberto

Σε δυο αράδες ο Umberto Eco αποδομεί τις θεωρίες εκείνες που εστιάζουν στον συγγραφέα ως δημιουργό νοήματος και...

Ο συγγραφέας-πρότυπο ως ύφος: η συγγραφική ιδιοπροσωπία

Eco Umberto

Αν ο συγγραφέας είναι το φυσικό πρόσωπο και ο αφηγητής αυτός που διηγείται μια ιστορία, πώς ορίζεται αυτός που...

Χρήστου & Eliot

Ζουλιάτης Κωστής, Χρήστου Γιάννης

Ανάμεσα στις συνθέσεις του πρωτοποριακού συνθέτη Γιάννη Χρήστου, η μελοποίηση ποιημάτων του Eliot κατέχει σημαντική...

Το κύκλωμα «ιδιωτικός δανεισμός»

Evans Christophe

Πολύ συχνά δανείζουμε και δανειζόμαστε βιβλία. Δανείζουμε βιβλία που μας άρεσαν και επιθυμούμε να μοιραστούμε την...