Ο Ρομάν Γιάκομπσον

Ο ποιητής και ο μελετητής του, Vladimir Mayakovski και Roman Jakobson, μαζί με τον Osip και τη Lilya Brik στη Γερμανία, 1923. Η λαμπρή περίοδος της σοβιετικής πρωτοπορίας, όταν η λογοτεχνία και η μελέτη της συνοδοιπορούσαν στα μονοπάτια της Ιστορίας. Ο Roman Jakobson έγραψε το 1931 ένα δοκίμιο για την ποίηση του Mayakovski σχεδόν αμέσως μετά από την αυτοκτονία του· τόνισε πόσο άλλαξε τον ρωσικό στίχο και πόσο καθόρισε την εξέλιξή του και παρουσίασε συγκεκριμένες συνιστώσες της δημιουργίας του. Πηγή: The Red List .