Παραλλαγές – ασκήσεις ύφους

Ο Raymond Queneau εμπνεύστηκε τις Ασκήσεις ύφους από την Τέχνη της φούγκας του J.S. Bach. Ο αναγνώστης τους μπορεί να κάνει την αντίστροφη διαδρομή, από το κείμενο στο μουσικό έργο, προσπαθώντας να εντοπίσει τα κοινά ανάμεσά τους. Ακούγονται, από κουαρτέτο εγχόρδων, τα μέρη I, II και VI (in “Stylo Francese”) του έργου αρ. 1080 Die Kunst der Fuge. Πηγή: youtube.com . Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο του Bach, βλ. εδώ .