Για το ύφος και την ειρωνεία του Καρυωτάκη

Η ειρωνεία, ως ιδιαίτερο υφολογικό στοιχείο της ποίησης του Κ.Γ. Καρυωτάκη αναλύεται από τον ποιητή Γ. Κοροπούλη, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναφοράς στο ύφος του ποιητή, το οποίο ορίζεται ως «καθεστώς που ορίζει τη συνθήκη υπό την οποία θα συναντηθούν ο συγγραφέας και η γλώσσα του ή, το ίδιο κάνει, ο συγγραφέας με τον κόσμο». Το ηχητικό απόσπασμα προέρχεται από τη ραδιοφωνική εκπομπή του Γιώργου Κοροπούλη Στοιχεία για την αγορά του χαλκού (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΑ, 20-9-2012). Πηγή: Internet Archive .