Ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες

Σελίδα από την πρώτη έκδοση του α΄ τόμου του μυθιστορήματος Δον Κιχώτης του Θερβάντες το 1605. Ανήκει στα πρώτα σημαντικά δείγματα του μυθιστορηματικού είδους στην Ευρώπη και εντάσσεται στα σύγχρονα κλασικά έργα του κανόνα της δυτικής λογοτεχνίας. Πηγή: Biblioteca Nacional de España .