Ήχος

Στα 200 π.Χ.

Ο Γ.Π Σαββίδης διαβάζει Κ.Π. Καβάφη

Το ποίημα του Καβάφη (1863-1933) «Στα 200 π.Χ.» είναι ένα παραδειγματικό ποίημα «κυλιόμενης» ειρωνείας. Το αφηγηματικό...

Ένας Θεός των

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει Κ.Π. Καβάφη

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη. Προσέξτε, στην ανάγνωση του ποιήματος πόσο πιο αργός γίνεται ο...

Ανάγνωση καβαφικών ιστορικών ποιημάτων

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει Κ.Π. Καβάφη

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει τα ποιήματα «Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου», «Οροφέρνης» και «Αλεξανδρινοί βασιλείς». Από τον...

Τα Άλογα του Αχιλλέως

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει Κ.Π. Καβάφη

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει το ποίημα «Τα Άλογα του Αχιλλέως». Το ποίημα αποτελεί παράδειγμα «παρασημίας» αναφορικά με τη...

Λακωνικόν

Ο Ελύτης διαβάζει Eλύτη

Ο τρόπος που οι ποιητές διαβάζουν ποίηση αποτελεί συστηματικό αντικείμενο έρευνας με κεντρικά ερωτήματα αυτά της «...

Το Μυθιστόρημα

Ο Σεφέρης διαβάζει Σεφέρη Ι

Το Μυθιστόρημα αποτελεί ένα έργο-σταθμό αναφορικά με τη χρήση της μυθικής μεθόδου από τον Γιώργο Σεφέρη, καθώς σε αυτό...